starši / Eltern

W šulskim lěće 2020/2021 wukonjeja  zamołwitu funkciju staršiskich rěčnikow:

lětnik

rěčnik

zastupjer

1

knjeni Pillerowa

knjeni Nukowa

2a1

knjez Ješka

knjeni Hermanowa

2a2

knjeni Goldensteinowa

knjeni Nowakowa

3a1

knjeni Pašcyna

knjeni Młynkowa

3a2.

knjeni Ellmannowa

knjeni Nowackowa

4.

knjeni Birkhofenowa   

knjeni Hansky

Předsyda staršiskeje rady je knjez Ješka, jeho zastupjerka je knjeni Pillerowa. Wonaj, kaž tež knjeni Pašcyna a knjeni Ellmannowa su staršiscy sobustawojo šulskeje konferency.

Im Schuljahr 2020/2021 üben die verantwortungsvolle Funktion der Elternvertreter aus:

Klasse

Elternsprecher

Stellvertreter

1

Frau Piller

Frau Nuck

2a1

Herr Jeschke

Frau Herrmann

2a2

Frau Goldenstein

Frau Nowak

3a1

Frau Paschke

 Frau Müller

3a2.

Frau Ellmann

Frau Nowack

4.

Frau Birkhofen

 Frau Hansky

 

Elternratsvorsitzender ist Herr Jeschke, seine Stellvertreterin Frau Piller. Neben ihnen sind Frau Paschke und Frau Ellmann Mitglieder der Schulkonferenz.