impresum

za wobsah zamołwita:
Serbska zakładna šula Pančicy-Kukow 

šulska wjednica Jadwiga Čižankowa

01920 Pančicy-Kukow

telefon: +49 035796 96221
telefax: +49 035796 98770
sgs_panschwitz-kuckau@t-online.de

nošer šule:
Gmejna Pančicy-Kukow
zastupjena přez wjesnanostu

Pokiw: z internetnych stronow Serbskeje zakładneje šule dóńdźeće na cuze strony, za kotrychž wobsah zamołwitosć njepřewozmjemy.

Rozšěrjenje wobsahow kaž tež wobrazow we wšitkich formach, tež wućahi su jenož z wosebitej a pisomnej dowolnosću Serbskeje zakładneje šule Pančicy-Kukow dowolene.

 

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:
Sorbische Grundschule Panschwitz-Kuckau

Schulleiterin Jadwiga Zschieschang

01920 Panschwitz-Kuckau

Telefon: +49 035796 96221
Telefax: +49 035796 98770
sgs_panschwitz-kuckau@t-online.de

Schulträger:
Gemeinde Panschwitz-Kuckau
vertreten durch den Bürgermeister

Hinweis: Von den Internetseiten der Sorbischen Grundschule Panschwitz-Kuckau gelangen Sie auf Fremdseiten, für deren Inhalt wir keine Verantwortung übernehmen.

Weiterverbreitung der Inhalte und Abbildungen in jeder Form auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung der Grundschule Panschwitz-Kuckau.

Technische Umsetzung und Betreuung der Internetseite durch Bettina Sembdner, Gartenweg 3, 01920 Elstra