starši / Eltern

W šulskim lěće 2018/2019 wukonjeja  zamołwitu funkciju staršiskich rěčnikow:

lětnik

rěčnik

zastupjer

1a1

knjeni Pašcyna

knjeni Młynkowa

1a2

knjeni Ellmannowa

knjeni Nowackowa

2.

knjeni Birkhofenow

knjeni Hansky

3.

knjeni Bilkowa

knjenz Škoda

4.

knjeni K. Žurowa

knjeni Rychtarjowa

Předsydka staršiskeje rady je knjeni Bilkowa, jeje zastupjerka je knjeni Pašcyna. Wonej, kaž tež knjeni Birkhofenowa a knjeni Žurowa su staršiscy sobustawojo šulskeje konferency.

Im Schuljahr 2018/2019 üben die verantwortungsvolle Funktion der Elternvertreter aus:

Klasse

Elternsprecher

Stellvertreter

1a1

Frau Paschke

Frau Müller

1a2

Frau Ellmann

Frau Nowack

2.

Frau Birkhofen

Frau Hansky

3.

Frau Bilk

Herr Schkoda

4.

Frau K. Sauer

Frau Richter

Elternratsvorsitzende ist Frau Bilk, ihre Stellvertreterin Frau Paschke. Neben ihnen sind Frau Birkhofen und Frau Sauer Mitglieder der Schulkonferenz.