witanje nowačkow
Schulaufnahme

Tag der Zahngesundheit

Projektny tydźeń / Projektwoche

Adwent / Advent

Sołobiki / Lausitzer Spatzen

Adwentny koncert / Adventskonzert

Ptači kwas / Vogelhochzeit

Póstnička / Fasching

wubědźowanja / Wettbewerbe

Stajamy meju /
Maibaumstellen

Lochkoatletika / Sportfest

Šulski swjedźeń / Schulfest